Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ hai, 25/04/2022 - 9:42

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan và gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tháng 5/2022

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /CV-HVTC

Hà Nội, ngày         tháng 04 năm 2022

V/v tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho nhân viên đại lý hải quan

 

    

Kính gửi:

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan và gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

 

 

Học viện Tài chính (Khoa Thuế và Hải quan) là một trong những cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng về tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên phạm vi cả nước từ năm 2006 đến nay.

Căn cứ nội dung điểm 3, khoản 6, Điều 1, Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có quy định điều kiện để gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải tham gia khoá đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan có thời lượng tối thiểu 03 ngày (8 tiết/ngày) do các trường cao đẳng, đại học, Học viện có khoa chuyên ngành hải quan thực hiện, trên cơ sở thống nhất chương trình đào tạo với Tổng cục Hải quan.

Căn cứ vào Công văn số 4201/2019/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc đồng ý cho Học viện Tài chính được tổ chức khoá đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật cho nhân viên đại lý hải quan theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC; Trên cơ sở nhu cầu học nghiệp vụ bổ sung kiến thức pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, nhân viên đại lý hải quan đã có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Học viện Tài chính (Khoa Thuế và Hải quan) và Cục Giám sát quản lý về hải quan -Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn Cục Hải quan Hà Nội và các Cục hải quan lân cận.

1. Nội dung và chương trình khóa học

Khóa học sẽ do các chuyên gia hàng đầu của Tổng cục Hải quan, giảng viên của Khoa Thuế và Hải quan - Học viện Tài chính trực tiếp giảng dạy theo nội dung Chương trình đào tạo do Tổng cục Hải quan quy định trên cơ sở Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Chương trình của khóa học bao gồm:

- Chuyên đề 1: Nội dung quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan tại các văn bản mới ban hành;

- Chuyên đề 2: Nội dung quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại các văn bản mới ban hành;

- Chuyên đề 3: Nội dung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế có liên quan tại các văn bản mới ban hành;

- Chuyên đề 4: Nội dung quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan tại các văn bản mới ban hành.

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được Giám đốc Học viện Tài chính cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học theo mẫu quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC. Giấy chứng nhận là điều kiện cần để nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được làm hồ sơ xin gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

2. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian đào tạo (3 ngày): dự kiến từ ngày 6/05/2022 đến ngày 8/05/2022

- Địa điểm học: Số 53E, Phan Phù Tiên, Q. Đống Đa, Hà Nội. (căn cứ vào diễn biến dịch bệnh thì hình thức học có thể kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến).

3. Học phí và phương thức thanh toán

Học phí do Học viện Tài chính thu: 2.200.000 đồng/học viên/ toàn khóa (bao gồm cả tài liệu); Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và có hóa đơn GTGT điện tử khi thu học phí.

Học viện Tài chính trân trọng thông báo để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo xin gửi đăng ký trực tiếp theo mẫu dưới đây về địa chỉ e-mail: khoathuehaiquanhvtc@gmail.com hoặc đăng ký Thầy Nguyên (0983.782.209- Phụ trách chung), cô Hòa (0986.068.558) và cô An (0912.292.295). Các thông tin khoá học được đăng tải trên website: https://thq.hvtc.edu.vn.

STT

Họ và tên

Sinh ngày

Hộ khẩu thường trú

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Email

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Các nội dung cụ thể khác cơ sở tổ chức đào tạo sẽ thông báo tiếp đến các đơn vị và cá nhân.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục GSQL;

- Khoa Thuế và Hải quan;

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Trọng Cơ

 

Số lần đọc: 44
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà