Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Giới thiệu khoa
Thứ ba, 06/05/2014 - 22:51

GIỚI THIỆU VỀ KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

GIỚI THIỆU VỀ KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Thuế và Hải quan được thành lập ngày 20/9/2003 theo Quyết định số 1237/QĐ-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập khoa Thuế và Hải quan thuộc Học viện Tài chính.

- Số lượng cán bộ, giảng viên: Gồm 19 cơ hữu: Trong đó có: 2 Nhà giáo Ưu tú, 5 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 10 Tiến sĩ, 02 thạc sĩ và 14 giảng viên kiêm chức là các chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

- Thành tích thi đua

+ Tập thể khoa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ môn Thuế và 2 cá nhân trong Khoa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

+ Nhiều lượt cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng và các phần thưởng cao quý khác.

- Địa chỉ: Phố Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: (84) 248 385 507 – Máy lẻ: 504

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham gia đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, tài chính ngân hàng.

- Đào tạo cử nhân chuyên ngành Thuế, chuyên ngành Hải quan, chuyên ngành hải quan và nghiệp vụ ngoại thương, chuyên ngành hải quan và logistics với các hệ đào tạo chính quy, tại chức, liên thông và bằng đại học thứ hai. Tham gia đào tạo cử nhân các chuyên ngành khác của Học viện theo phân cấp của lãnh đạo học viện.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về thuế và hải quan; trực tiếp đào tạo nghiệp vụ khai thuế và khai hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng khoa:

Họ và tên: PGS.TS Lê Xuân Trường

Điện thoại: 0912.090.902

Email: lexuantruong@hvtc.edu.vn

- Phó trưởng khoa:

Họ và tên: TS.Nguyễn Đình Chiến

Điện thoại: 0913.579.977

Email: nguyendinhchien@hvtc.edu.vn

- Phó trưởng khoa:

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Điện thoại: 0938.688.558

Email: nguyenthikimoanh@hvtc.edu.vn

- Trợ lý BCN Khoa:

Họ và tên: Ths. Vương Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0936.035.636

Email: vuongthithuhien@hvtc.edu.vn

2. Các bộ môn trong Khoa

- Bộ môn Thuế

+ Đảm nhận các môn học: Lý thuyết thuế, Nghiệp vụ thuế, Thuế, Tổng quan về thuế, Thuế thu nhập, Thuế tiêu dùng, Thuế tài sản và thu khác, Quản lý thuế, Kế toán hoạt động nghiệp vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+  Được thành lập 10/1990 trên cơ sở tách bộ phận giảng dạy về thu ngân sách của Bộ môn Ngân sách thuộc khoa Tài chính ngân sách.

+ Số lượng giảng viên: 11 (5 PGS.TS, 4 TS, 2 ThS)

+ Trưởng Bộ môn: PGS.,TS. Vương Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0935.163.338

Email: vuongthuhien@hvtc.edu.vn

+ Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đình Chiến

Điện thoại: 0913.579.977

Email: nguyendinhchien@hvtc.edu.vn

+ Phó trưởng Bộ môn: PGS.,TS. Lý Phương Duyên

Điện thoại: 0976.914.979

Email: lyphuongduyen@hvtc.edu.vn

- Bộ môn Nghiệp vụ Hải quan

+ Đảm nhận các môn học: Hải quan, Kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu , Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải, Kiểm tra sau thông quan, Trị giá hải quan, Kiểm tra, giám sát hải quan,Kiểm soát hải quan, Phân loại hàng hóa và xuất xứ hàng hoá, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Khoa học hàng hoá, Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, giao nhận và vận tải quốc tế, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng, Sở hữu trí tuệ, Kiểm tra giám sát Hải quan (giảng bằng tiếng Anh).

+ Được thành lập 9/2003

+ Số lượng giảng viên: 7 (1 PGS.TS, 6 TS)

+ Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hoàng Tuấn

Điện thoại: 0983.020.279

Email: nguyenhoangtuan@hvtc.edu.vn

+ Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Điện thoại: 0938.688.558

Email: nguyenthikimoanh@hvtc.edu.vn

IV. Giới thiệu Chuyên ngành

Khoa thuế và Hải quan đào tạo 03 chuyên ngành là:

(1) Chuyên ngành Thuế

(2) Chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương

(3) Chuyên ngành Hải quan và logistics ( chất lượng cao).

Ba chuyên ngành này thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng. Sinh viên học 3 chuyên ngành này có nhiều lợi thế, xuất phát từ chỗ:

- Đây là 03 chuyên ngành có thế mạnh và đặc thù của ngành Tài chính và Học viện Tài chính. Riêng về đào tạo chuyên ngành thuế, nhà trường đã có kinh nghiệm đào tạo 50 năm. Chuyên ngành hải quan là chuyên ngành đầu tiên của Việt Nam đào tạo ở trình độ cử nhân từ năm 2003, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hải quan, xuất nhập khẩu đáp ứng yêu cầu hội nhập và tự do hóa thương mại.

- Môi tr­ường, điều kiện rèn luyện và học tập thuận lợi vì Khoa Thuế và Hải quan không quá nhiều sinh viên, với đội ngũ giảng viên được chuẩn hóa theo yêu cầu mới. Hiện nay mỗi khóa khoảng 300 sinh viên, tỷ lệ giáo viên trên sinh viên là 1/17, đáp ứng chuẩn của môi trường đào tạo đại học hiện nay. Trong quá trình đào tạo sinh viên được tiếp cận nhiều với môi trường thực tế qua các đợt đi thực tế, khảo sát tại các Cục, Chi cục Thuế và Hải quan hoặc thực hành các nghiệp vụ thuế và nghiệp vụ hải quan qua Phòng thực hành nghiệp vụ thuế và hải quan do Tổng cục Hải quan tài trợ.

- Các kiến thức về nghiệp vụ của 3 chuyên ngành đ­ược trang bị toàn diện, đủ cho sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ngay ở nhiều lĩnh vực: Hải quan, Thuế, Quản lý Tài chính nhà nước, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Quản trị Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Xuất nhập khẩu, Giao nhận, vận tải quốc tế; Đại lý thuế, đại lý hải quan …

- Hiện nay các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngày càng phát triển và rất cần những ngư­ời có hiểu biết sâu về Thuế và Hải quan.

- Nhu cầu t­ư vấn trong lĩnh vực thuế và hải quan cũng như lĩnh vực XNK ngày càng gia tăng cả trong khu vực công và tư­. Sinh viên của khoa là lực lư­ợng có khả năng t­ư vấn cao nhất hiện nay. Đặc biệt với cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế hiện nay, các dịch vụ khai thuế và khai hải quan rất phát triển và đây cũng là cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho sinh viên chuyên ngành Thuế và chuyên ngành Hải quan.

- Ngành thuế và Hải quan còn nhu cầu bổ sung và thay thế cán bộ rất lớn, nhất là trong điều kiện quản lý thuế và hải quan hiện đại. Hàng năm, ngành Thuế sẽ tuyển mới khoảng 2 đến 3 nghìn công chức; Ngành hải quan khoảng gần 1 nghìn công chức. Trong khi đó, lượng sinh viên được đào tạo chuyên nghiệp nhất về hai chuyên ngành này ra trường hàng năm chỉ có khoảng 300 sinh viên.

- Sự phối hợp giữa khoa Thuế và Hải quan với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan rất chặt chẽ và thường xuyên. Sinh viên của khoa luôn được ngành tạo điều kiện về tài liệu tham khảo, về báo cáo thực tế, về điều kiện thực tập. Mỗi năm, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tài trợ 30 xuất học bổng cho sinh viên học giỏi và có chế độ ưu tiên tuyển dụng đối với các sinh viên này sau khi ra trường trên cơ sở Biên bản ký kết hợp tác đào tạo giữa Học viện Tài chính với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Đặc biệt đối với sinh viên Chuyên ngành Hải quan còn có cơ hội nhận được học bổng du học nước ngoài do Tổng cục Hải quan dành cho những sinh viên học năm thứ nhất có kết quả học tập tốt hoặc có điểm thi đầu vào cao (mỗi năm 10 chỉ tiêu). Những sinh viên này sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận vào làm việc tại các cơ quan hải quan trong hệ thống ngành hải quan.

- Ngoài ra, Khoa Thuế và Hải quan còn dành tặng nhiều suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc và điểm thi tuyển đầu vào cao.

- Thêm vào đó, sinh viên chuyên ngành Thuế và chuyên ngành Hải quan có thể lựa chọn học thêm ngành học khác trong Học viện Tài chính (học song ngành) để có thể nhận thêm bằng ngành khác khi ra trường.

V. Ch­ương trình đào tạo toàn khoá

Sinh viên chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương, hải quan và logistics và chuyên ngành Thuế được đào tạo tổng cộng toàn khoá là 129 Tín chỉ (trong đó: Bắt buộc: 117 TC; Tự chọn: 12 TC) không kể GDTC&GDQP. Các môn học được phân bổ và bố trí như sau:

1. Phần kiến thức giáo dục đại cương: 46 Tín chỉ

2. Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 tín chỉ

- Kiến thức cơ sở khối ngành: 6 Tín chỉ

- Kiến thức cơ sở ngành: 24 Tín chỉ

- Kiến thức ngành: 19 Tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành (CN): 13 Tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ: 11 Tín chỉ

3. Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 10 Tín chỉ

- Thực tập cuối khóa: 4 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ

(Xem chi tiết cụ thể tại Chương trình đào tạo hệ chính quy dài hạn của Học viện Tài chính tại trang Web Học viện Tài chính)

Các phụ huynh của sinh viên khoa Thuế và Hải quan có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng khoa Thuế và Hải quan để hỏi những thông tin cụ thể về tình hình học tập của con, em mình qua số điện thoại: 024.8385.507(số máy lẻ:504) hoặc thư điện tử: khoathuehaiquanhvtc@gmail.com

Số lần đọc: 57698
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà