Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ hai, 19/04/2021 - 9:34

THÔNG BÁO CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ TÌM HIỂU VỀ HẢI QUAN (FESTIVAL HẢI QUAN 2021)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

Số      12  /T-HQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                            Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ HẢI QUAN

(FESTIVAL HẢI QUAN 2021)

 

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021 đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt, Khoa Thuế và Hải quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Hải quan - Festival Hải quan 2021”. Cụ thể như sau:

I. Mục đích – Ý nghĩa

1. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền và phổ biến sâu rộng đến các sinh viên trong và ngoài Học viện về các nội dung cơ bản của môn học Hải quan, sự cần thiết của môn học Hải quan trong lĩnh vực kinh tế đối với các sinh viên khối kinh tế.

2. Góp phần tạo sân chơi chung cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có thể cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kiến thức trong học tập. Từ đó, mở rộng quan hệ giao lưu của sinh viên.

3.  Góp phần giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về hải quan và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

3. Góp phần tuyên truyền về Học viện Tài chính, Khoa Thuế và Hải quan, chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, chuyên ngành Hải quan và Logistics ra ngoài xã hội, làm cho xã hội hiểu hơn về chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, chuyên ngành Hải quan và Logistics, Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện Tài chính.

II. Nội dung

1. Đối tượng dự thi: Sinh viên trong và ngoài Học viện có quan tâm đến cuộc thi (Cụ thể Thể lệ cuộc thi kèm theo Kế hoạch này).

2. Hình thức thi: Thi trực tuyến và trực tiếp trên sân khấu (Thể lệ cuộc kèm theo Kế hoạch này).

3. Đăng ký dự thi: Cách thức và thời hạn đăng ký dự thi theo Thể lệ cuộc thi kèm theo Kế hoạch này.

4. Nội dung và thời gian và địa điểm tổ chức các phần thi

- Phần 1 - Trắc nghiệm online: Thi vào ngày 25/4/2021 (thời gian cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo cho các nhóm).

- Phần 2 - Clips giới thiệu nhóm: Các đội thi nộp cho Ban tổ chức chậm nhất 30/4/2021. Dự kiến tổ chức bình chọn trực tuyến từ ngày 4 đến 6/5/2020.

- Phần 3 – thi Tiểu phẩm và Tình huống trên sân khấu (Theo Thể lệ cuộc thi kèm theo Kế hoạch này). Địa điểm thi: Hội trường 700, Học viện Tài chính, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian thi: 18h00, thứ Ba, ngày 11/5/2021. Trường hợp vì lý do dịch bệnh COVID thì phần 3 sẽ được tổ chức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meeting.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chủ nhiệm khoa quyết định phương hướng tổ chức cuộc thi, quyết định thành phần Ban Giám khảo cuộc thi. Trưởng khoa quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi (có quyết định riêng).

2. Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các hoạt động tổ chức thi.

3. Bộ môn Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương chịu trách nhiệm về nội dung thi, tư vấn cho các đội thi chuẩn bị thi vòng chung kết, đề thi, đề xuất thành phần Ban Giám khảo cuộc thi.

4. BCH Liên chi đoàn Khoa Thuế và Hải quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Thông báo về cuộc thi trên các kênh phương tiện truyền thông đại chúng; gửi thư mời tham dự cuộc thi đến các LCĐ thuộc các Khoa trong Học viện; tổng hợp thí sinh đăng ký dự thi; liên lạc với người dự thi; tổng hợp kết quả và thông báo kết quả thi; thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Tổ chức cuộc thi.

5. Câu lạc bộ Thuế và Hải quan chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi; động viên các thành viên Câu lạc bộ tham gia dự thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức cuộc thi.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị toàn thể giáo viên, sinh viên trong Khoa Thuế và Hải quan và các thí sinh dự thi triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Mọi thông tin về cuộc thi xin liên hệ đồng chí Phạm Nữ Mai Anh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Thuế và Hải quan, số điện thoại: 0985.398.157; email: maianhphn2711@gmail.com.

Nơi nhận:

  • PGĐ Trương Thị Thủy;
  • Ban QLKH;
  • Ban TCKT;
  • Toàn thể CBGV Khoa;
  • BCH Liên chi đoàn Khoa;
  • Các lớp sinh viên;
  • Lưu VPK (60b).

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

                              Lê Xuân Trường

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ HẢI QUAN

(FESTIVAL HẢI QUAN 2021)

I. Nội dung thi

Nội dung cuộc thi giới hạn trong phần kiến thức sau:

- Lý thuyết chung về Hải quan.

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015.

- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 sửa đổi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quankiểm tragiám sátkiểm soát hải quan.

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

II. Đối tượng tham gia và đăng ký dự thi

1. Đối tượng tham gia

Tất cả sinh viên của Học viện Tài chính và của các trường đại học có quan tâm đến cuộc thi.

2. Đăng ký dự thi

- Sinh viên tham gia dự thi theo nhóm (mỗi nhóm có 5 sinh viên và có thể bổ sung thêm sinh viên hỗ trợ phần tiểu phẩm nếu đội được chọn vào Phần 3).

- Sinh viên đăng ký tham gia dự thi phải cung cấp cho Ban Tổ chức các thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, trường, lớp, ngày sinh, mã số sinh viên, email, tên tài khoản zalo, tên tài khoản facebook, số điện thoại đăng ký sử dụng zalo hoặc đường link URL của tài khoản facebook. Các nhóm sinh viên dự thi phải ghi rõ thông tin về tên nhóm, trưởng nhóm.

- Phương thức đăng ký: Nhóm sinh viên đăng ký qua đường link sau:

https://forms.gle/VDEJ2a158xDzRnjw8

- Thời hạn đăng ký: chậm nhất 20h00 ngày 20/4/2021.

III. Hình thức và nội dung cuộc thi

Cuộc thi có 3 phần thi, cụ thể như sau:

Phần 1: Thi trắc nghiệm nhanh

- Tổng điểm của phần thi này là 25 điểm.

- Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm online (google form) dạng đa lựa chọn (Thí sinh lựa chọn 1 đáp án đúng duy nhất trong 4 phương án). Phần thi này có 25 câu hỏi, mỗi câu được tính 1 điểm. Thời gian tối đa của phần thi là 6 phút.

- Các nhóm dự thi sẽ được thông báo link bài thi qua email/zalo trước giờ thi 2 phút; thời gian làm bài thi sẽ được xác định phù hợp và thông báo trước cho thí sinh; thí sinh trả lời câu hỏi, sau đó gửi bài thi theo hướng dẫn của phần mềm; hết thời gian thi, link sẽ được đóng. Điểm thi sẽ được phần mềm tổng hợp, kết xuất ra file exel chuyển cho Ban Thư ký tổng hợp. Các rủi ro do lỗi đường truyền, các cá nhân trong nhóm thi không gửi được kết quả theo thời gian quy định sẽ thuộc về rủi ro của các thí sinh. Ban Tổ chức sẽ ghi nhận điểm theo đúng kết quả của hệ thống.

- Tất cả các thành viên của nhóm thi đều phải thực hiện phần thi này. Điểm thi của mỗi nhóm được tính bằng trung bình cộng của tất cả các thành viên trong nhóm.

- Việc đánh giá, xếp loại sẽ được dựa vào số điểm đạt được, tính từ cao xuống thấp. Nếu các nhóm có số điểm thi bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tính tiếp theo tiêu chí thời gian, nhóm nào có thời gian hoàn thành bài thi sớm hơn được xếp loại cao hơn. Nếu các tiêu chí trên đều bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tổ chức thêm cuộc thi phụ theo hình thức tương tự.

- Điểm thi của các nhóm sẽ được tính và sử dụng để loại trừ, những nhóm nào có điểm vượt quá một mức điểm nhất định sẽ được thông báo tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Các nhóm khác sẽ không được dự thi tiếp. Mức điểm sử dụng để loại trừ được xác định tùy thuộc vào số lượng các nhóm tham gia Phần 1.

Phần 2: Làm clip Giới thiệu nhóm (Chỉ áp dụng đối với các nhóm dự thi đã vượt qua Phần 1)

- Tổng điểm của phần thi này là 15 điểm.

- Các nhóm thực hiện một clip ngắn để giới thiệu một cách ấn tượng về nhóm mình theo hình thức tự chọn: quay video hoặc dùng các phần mềm giới thiệu khác…

- Nội dung clip phải giới thiệu đầy đủ từng thành viên của nhóm; chia sẻ cảnh tập hợp, bàn bạc, trao đổi… của nhóm; thể hiện được tên nhóm, slogan của nhóm…

- Clip giới thiệu phải ngắn gọn (không quá 5 phút), sáng tạo, phù hợp với nội dung, tinh thần cuộc thi.

- Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào hình thức, nội dung, phương pháp giới thiệu của các nhóm để thống nhất cho điểm từng nhóm và thông báo kết quả cụ thể với Ban Thư ký.

- Các clip dự thi sẽ được Ban Tổ chức đăng lên nhóm fanpage chính thức của cuộc thi “https://www.facebook.com/” để nhận được sự tương tác của những người quan tâm. Căn cứ số lượt like, bình luận, chia sẻ trên fanpage chính thức của cuộc thi đối với từng clip, Ban Tổ chức sẽ tập hợp và tính điểm cho giải “Clip được yêu thích nhất”.

Phần 3: Tiểu phẩm và Giải quyết tình huống trên sân khấu (Chỉ áp dụng đối với các nhóm dự thi đã vượt qua Phần 1 và Phần 2)

Phần 3 được tổ chức trên sân khấu của HT 700 Học viện Tài chính. Trường hợp vì lý do dịch COVID-19 không thể tổ chức trên sân khấu thì chuyển sang tổ chức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meeting.

- Điểm cho phần thi này tối đa là 60 điểm (nếu không chọn ngôi sao may mắn) và là 65 điểm (nếu chọn ngôi sao may mắn).

- Ban tổ chức lựa chọn 04 nhóm thi có tổng điểm cao nhất của Phần 1 và Phần 2 sẽ tham gia phần thi này.

- Ban tổ chức sẽ phân công giảng viên của Bộ môn Nghiệp vụ Hải quan cố vấn chuyên môn cho 4 đội tham gia Phần 3 (sau khi có kết quả công bố của hai phần thì 1 và 2).

- Phần thi gồm hai nội dung:

Nội dung 1 - Tiểu phẩm (35 điểm)

Cách thức: Mỗi đội thể hiện một tiểu phẩm, nội dung của tiểu phẩm liên quan đến các tình huống thực tế trong lĩnh vực hải quan. Thứ tự thực hiện theo kết quả bốc thăm từ trước.

- Kết thúc tiểu phẩm, đội đó sẽ đưa ra câu hỏi liên quan đến các tình huống đã thể hiện trong tiểu phẩm. Thời gian tối đa cho tiểu phẩm và nêu câu hỏi là 5 phút, quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm (số điểm trừ được tính là 1 điểm cho 15 giây quá giờ).

- Đội trả lời (theo kết quả bốc thăm từ trước) sẽ trả lời dựa trên các tình huống của tiểu phẩm và câu hỏi của đội thể hiện tiểu phẩm đưa ra tối đa trong vòng 2 phút.

- Đội thi công bố đáp án của mình và không có quyền hỏi thêm đội trả lời.

- Các đội tự chuẩn bị nội dung tiểu phẩm, trang phục, đạo cụ, câu hỏi và phương án trả lời (các đội thi được chọn thêm thành viên hỗ trợ để thể hiện tiểu phẩm)… Câu hỏi và đáp án được niêm phong và phải được gửi cho Ban tổ chức (Ban giám khảo) trước khi cuộc thi diễn ra.

Cơ cấu cho điểm:

- Điểm về nội dung và trình bày tiểu phẩm tối đa     : 20 điểm

- Điểm về câu hỏi của đội thi tối đa                           : 5 điểm

- Điểm về đáp án của đội thi tối đa                             : 5 điểm

- Điểm về câu trả lời của đội trả lời tối đa                  : 5 điểm

Điểm phần này được đánh giá bởi các thành viên Ban Giám khảo.

Phần này, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm theo các nội dung nêu trên. Ban Thư ký sẽ cung cấp Phiếu chấm điểm cho các thành viên Giám khảo. Mỗi đội thi sẽ có hai phiếu chấm (Phiếu 1: Tiểu phẩm, câu hỏi đưa ra, đáp án của câu hỏi đưa ra; Phiếu 2: Câu trả lời cho câu hỏi của đội bạn). Điểm của mỗi đội thi sẽ là điểm bình quân của Ban Giám khảo.

Nội dung 2 – Xử lý tình huống (25 điểm) và đặt ngôi sao may mắn (5 điểm)

Cách thức: Mỗi đội lần lượt theo thứ tự bốc thăm từ trước cử 01 đại diện ra sân khấu bốc thăm lựa chọn giám khảo để đưa ra câu hỏi. Trước khi bốc thăm đại diện của đội có quyền chọn hoặc không chọn ngôi sao may mắn. Nếu chọn ngôi sao máy mắn và trả lời đúng câu hỏi của Giám khảo thì được cộng tối đa 5 điểm. Nếu trả lời không đúng bị trừ tối đa 5 điểm. Việc quyết định cộng hoặc trừ số điểm cụ thể do ban giám khảo thống nhất đưa ra.

Giám khảo được lựa chọn sẽ đưa ra 01 tình huống liên quan đến nghiệp vụ hải quan trong thực tiễn (giới hạn theo nội dung của cuộc thi).

- Thời gian chuẩn bị 3 phút, thời gian trình bày 2 phút. Đại diện đội thi thay mặt trả lời Ban Giám khảo về tình huống đã nhận được.

- Tùy theo nội dung trình bày, Ban Giám khảo sẽ hỏi thêm các nội dung liên quan. Đại diện nhóm sẽ trả lời thêm câu hỏi của Ban Giám khảo.

- Ban Giám khảo đưa ra nhận xét, thống nhất cho điểm từng nhóm và thông báo điểm cho Ban Thư ký.

- Ban Thư ký tổng hợp điểm của từng nhóm và tổng hợp vào điểm chung của nhóm.

Điểm cho phần này tối đa là 25 điểm (nếu không chọn ngôi sao may mắn) và là 30 điểm (nếu chọn ngôi sao may mắn).

Yêu cầu đối với các đội thi trong trường hợp thi Phần 3 trực tuyến:

- Nội dung 1 “Tiểu phẩm” được thay thế bằng nêu tình huống của Đội thi.

- Toàn bộ thí sinh phải để Zoom ở chế độ video có bật camera và không rời màn hình camera trong suốt quá trình làm bài thi của mình. Những thành viên của nhóm dự thi vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ có thể bị trừ điểm hoặc bị loại khỏi cuộc thi.

- Đúng giờ thi, Ban Giám khảo và các nhóm cùng tham gia Zoom. Ban Tổ chức sử dụng phần mềm cho các nhóm bốc thăm tình huống. Nhóm nào bốc thăm được tình huống nào, sẽ được Ban Tổ chức chia sẻ lên màn hình.

- Trước khi bốc thăm đại diện của đội có quyền chọn hoặc không chọn ngôi sao may mắn. Nếu chọn ngôi sao may mắn và trả lời đúng câu hỏi của Giám khảo thì được cộng tối đa 5 điểm. Nếu trả lời không đúng bị trừ tối đa 5 điểm. Việc quyết định cộng hoặc trừ số điểm cụ thể do ban giám khảo thống nhất đưa ra.

- Các thành viên trong nhóm cùng bàn bạc trực tiếp với nhau tại Zoom hoặc qua các phương tiện liên lạc khác dưới sự chứng kiến của Ban Giám khảo. Sau đó, đại diện nhóm sẽ trình bày nội dung giải quyết tình huống của mình. Thời gian chuẩn bị 3 phút, thời gian trình bày 2 phút.

IV. Giải thưởng cuộc thi

- Giải thưởng từ số điểm thi tổng hợp từ Ban Thư ký: Căn cứ vào tổng kết quả của 3 phần thi (Phần thi 1: từ tổng hợp trên phần mềm thi trắc nghiệm online; Phần thi 2 và Phần thi 3: từ điểm chấm của Ban Giám khảo), các nhóm thi sẽ được xếp giải như sau:

+ 1 giải Nhất: trị giá 4 triệu đồng.

+ 1 giải Nhì: trị giá 2 triệu đồng.

+ 2 giải Ba: trị giá 1 triệu đồng.

- Các giải thưởng khác: Clip được yêu thích nhất; Nhóm thi Phần trắc nghiệm cao nhất; Nhóm thi Phần clip giới thiệu cao nhất; Nhóm thi Tiểu phẩm cao nhất và Nhóm thi Phần giải quyết tình huống cao nhất. Mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng.

V. Thưởng điểm rèn luyện:

- Sinh viên Học viện Tài chính tham gia cuộc thi được thưởng điểm rèn luyện và điểm nghiên cứu khoa học theo quy định của Học viện Tài chính.

- Mọi thông tin khác về cuộc thi xin liên hệ đồng chí Phạm Nữ Mai Anh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Thuế và Hải quan, số điện thoại: 0985.398.157; email: maianhphn2711@gmail.com.

VI. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Đăng ký dự thi của các nhóm với Ban tổ chức chậm nhất 20h ngày 20/4/2021.

- Tổ chức thi Phần 1 (Trắc nghiệm online) ngày 25/4/2021 (thời gian cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo cho các nhóm).

- Tổ chức thi Phần 2 (Clips giới thiệu nhóm) nộp Ban tổ chức chậm nhất 30/4/2021.

- Tổ chức thi Phần 3 trên sân khấu.

+ Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

+ Thời gian: 18h00, thứ Ba, ngày 11/5/2021.

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Lê Xuân Trường

 

 

Số lần đọc: 7449
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà