Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ hai, 09/10/2017 - 21:21

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

Số 18  /2017/T&HQ

(V/v tổ chức hội thảo KHSV)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:      - Toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan

- Ban cán sự các lớp thuộc Khoa Thuế và Hải quan

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2017 – 2018 đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt, Ban Chủ nhiệm Khoa Thuế và Hải quan thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm 2017 như sau:

1. Chủ đề hội thảo: “Sinh viên chuyên ngành Thuế, chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương: Tri thức và lập nghiệp”. Các gợi ý về nội dung cụ thể của hội thảo được gửi kèm công văn.

2. Thành phần tham gia: Toàn thể sinh viên Khoa Thuế và Hải quan.

3. Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến cuối tháng 11/2017

4. Thể lệ gửi bài viết tham gia hội thảo

- Bài viết tham gia hội thảo có độ dài không quá 6 trang đánh máy khổ giấy A4, dãn dòng ở chế độ “single”, kiểu chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14 

- Bài viết cần soát kỹ các lỗi chính tả và lỗi đánh máy trước khi gửi cho Ban Tổ chức hội thảo.

- Khi gửi bài viết, tác giả phải gửi cả bài viết in trên giấy nộp ở văn phòng khoa và bản mềm qua email:  oanhhvtc@gmail.com. Lưu ý khi gửi email:

+Tiêu đề email: Bài viết hội thảo- Tên sinh viên- Tên lớp

+Tên file bài viết: Tên sinh viên- Tên lớp

+Nếu bài viết do nhiều sinh viên thực hiện, các em chỉ lấy tên 1 bạn ghi ở File và tiêu đề gửi email.

- Mỗi sinh viên có thể gửi nhiều bài tham gia hội thảo. Các sinh viên có thể là đồng tác giả một bài viết (số lượng đồng tác giả cho một bài viết tối đa là hai sinh viên).

- Sinh viên cần ghi đầy đủ họ, tên, lớp, số điện thoại liên hệ trong bài viết.

5. Thời hạn và địa điểm nhận bài viết tham gia hội thảo

­- Thời hạn: Chậm nhất vào ngày 20/11/2017.

- Địa điểm: Bản cứng nộp ở Văn phòng khoa, đồng thời gửi bản mềm vào hòm oanhhvtc@gmail.com.

6. Quyền lợi của tác giả có bài gửi tham gia hội thảo

- Sinh viên có bài đăng kỷ yếu hội thảo được thanh toán nhuận bút, được tính điểm nghiên cứu khoa học để xét thưởng.

- Sinh viên có bài viết không được chọn đăng được thưởng điểm rèn luyện theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

- Ban cán sự các lớp có trách nhiệm thông báo văn bản này đến toàn thể sinh viên trong lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên viết bài tham gia hội thảo.

- Chỉ tiêu: Mỗi lớp (trừ CQ55) có ít nhất 3 bài tham gia hội thảo.

- Các cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ theo văn bản phân công riêng.

Nơi nhận:

  • Như k/g (để thực hiện)
  • Ban QLKH Học viện
  • BCN khoa
  • Lưu VP khoa

TRƯỞNG KHOA

 

 

PGS.,TS Nguyễn Thị Thương Huyền

 

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

GỢI Ý NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ

 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017

(Chủ đề: “Sinh viên chuyên ngành Thuế, chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương: Tri thức và lập nghiệp”)

1. Thế nào là tri thức? thế nào là lập nghiệp?

2. Nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tri thức đối với sinh viên

3. Cách thức, con đường để tích lũy tri thức

4. Sinh viên Khoa Thuế và Hải quan cần tích lũy các kiến thức nào để tăng cơ hội lập nghiệp

5. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn chuyên ngành Thuế nhằm trang bị các kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Thuế.

6. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương nhằm trang bị các kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương

7. Định hướng nghề nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành thuế và chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương.

8. Rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên chuyên ngành thuế, chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương.

9. Vai trò của giảng viên trong việc trang bị các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên .

10. Vai trò của các hoạt động ngoại khóa trong việc rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên

11. Vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, câu lạc bộ trong việc nâng cao kỹ năng cho sinh viên

12. Những đề xuất, kiến nghị với Học viện và Khoa để tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan nâng cao khả năng tích lũy tri thức và tạo cơ hội lập nghiệp.

-  V..v...

Chú ý: Trên đây là các nội dung cụ thể chủ yếu có liên quan đến chủ đề hội thảo. Sinh viên có thể chủ động lựa chọn các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo để viết bài tham gia hội thảo.

Số lần đọc: 1746
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà