Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ tư, 15/04/2020 - 14:55

Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu về Thuế trực tuyến - Festival Thuế 2020 online”

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

Số 05 /T-HQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ THUẾ TRỰC TUYẾN - FESTIVAL THUẾ 2020 ONLINE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên đã được năm học 2019 – 2020 đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt, Khoa Thuế và Hải quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Thuế trực tuyến - Festival Thuế 2020 online”. Cụ thể như sau:

I. Mục đích – Ý nghĩa

1. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền và phổ biến sâu rộng đến các sinh viên trong và ngoài Học viện về các nội dung cơ bản của môn học Thuế, sự cần thiết của môn học Thuế trong lĩnh vực kinh tế đối với các sinh viên khối kinh tế.

2. Góp phần tạo sân chơi chung cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có thể cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kiến thức trong học tập. Từ đó, mở rộng quan hệ giao lưu của sinh viên.

3.  Góp phần giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về thuế và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

3. Góp phần tuyên truyền về Học viện Tài chính, Khoa Thuế và Hải quan, Chuyên ngành Thuế ra ngoài xã hội, làm cho xã hội hiểu hơn về chuyên ngành Thuế thuộc Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện Tài chính.

II. Nội dung

1. Đối tượng dự thi: Sinh viên trong và ngoài Học viện có quan tâm đến cuộc thi (Cụ thể Thể lệ cuộc thi kèm theo Kế hoạch này).

2. Hình thức thi: Thi trực tuyến (Thể lệ cuộc kèm theo Kế hoạch này).

3. Đăng ký dự thi: Cách thức và thời hạn đăng ký dự thi theo Thể lệ cuộc thi kèm theo Kế hoạch này.

4. Nội dung và thời gian tổ chức các phần thi:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trực tuyến (Thể lệ kèm theo Kế hoạch này). Thời gian: Dự kiến tổ chức từ 25 đến 26/4/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

- Vòng 2: Thi clip giới thiệu đội thi dành cho sinh viên dự thi theo nhóm (Thể lệ kèm theo Kế hoạch này). Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức bình chọn trực tuyến từ ngày 4 đến 6/5/2020.

- Vòng chung kết: Thi xử lý tình huống (Thể lệ kèm theo Kế hoạch này). Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 9 hoặc 10/5/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chủ nhiệm khoa quyết định phương hướng tổ chức cuộc thi, quyết định thành phần Ban Giám khảo cuộc thi. Trưởng khoa quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi (có quyết định riêng).

2. Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các hoạt động tổ chức thi.

3. Bộ môn Thuế chịu trách nhiệm về nội dung thi, tư vấn cho các đội thi chuẩn bị thi vòng chung kết, đề thi, đề xuất thành phần Ban Giám khảo cuộc thi.

4. BCH Liên chi đoàn Khoa Thuế và Hải quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Thông báo về cuộc thi trên các kênh phương tiện truyền thông đại chúng; gửi thư mời tham dự cuộc thi đến các LCĐ thuộc các Khoa trong Học viện; tổng hợp thí sinh đăng ký dự thi; liên lạc với người dự thi; tổng hợp kết quả và thông báo kết quả thi; thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Tổ chức cuộc thi.

5. Câu lạc bộ Thuế và Hải quan chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi; động viên các thành viên Câu lạc bộ tham gia dự thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức cuộc thi.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị toàn thể giáo viên, sinh viên trong Khoa Thuế và Hải quan và các thí sinh dự thi triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Mọi thông tin về cuộc thi xin liên hệ đồng chí Phạm Nữ Mai Anh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Thuế và Hải quan, số điện thoại: 0985.398.157; email: maianhphn2711@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

  • PGĐ Trương Thị Thủy;
  • Ban QLKH;
  • Ban TCKT;
  • Toàn thể CBGV Khoa;
  • BCH Liên chi đoàn Khoa;
  • Các lớp sinh viên;
  • Lưu VPK (60b).

 

TRƯỞNG KHOA

 

Lê Xuân Trường

 

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ THUẾ TRỰC TUYẾN - FESTIVAL THUẾ 2020 ONLINE

I. Nội dung thi

Các nội dung của môn Thuế Nhà nước (2 tín chỉ) giảng cho tất cả các chuyên ngành, bao gồm: Tổng quan về thuế; Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp.

II. Đối tượng tham gia và đăng ký dự thi

1. Đối tượng tham gia

- Tất cả sinh viên trong và ngoài Học viện có quan tâm đến cuộc thi.

2. Đăng ký dự thi

- Sinh viên tham gia dự thi có thể dự thi độc lập hoặc dự thi theo nhóm (mỗi nhóm có 5 sinh viên).

- Sinh viên đăng ký tham gia dự thi phải cung cấp cho Ban Tổ chức các thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, trường, lớp, ngày sinh, mã số sinh viên, email, tên tài khoản zalo, tên tài khoản facebook, số điện thoại đăng ký sử dụng zalo hoặc đường link URL của tài khoản facebook. Đối với các nhóm sinh viên dự thi thì phải có thêm thông tin về tên nhóm, trưởng nhóm.

- Phương thức đăng ký: Nhóm sinh viên đăng ký qua đường link sau: https://forms.gle/ASCiAcXajRaUX45aA. Cá nhân sinh viên đăng ký thi qua đường link sau: https://forms.gle/C2thtmfwRoGJGf7e8.

- Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 20h00 ngày 22/4/2020.

III. Hình thức và nội dung cuộc thi

Cuộc thi có 3 phần dành cho thí sinh dự thi theo nhóm và 2 phần đối với thí sinh dự thi độc lập. Cụ thể như sau:

Phần 1: Thi trắc nghiệm nhanh (áp dụng đối với các nhóm thi và các cá nhân dự thi độc lập)

- Tổng điểm của phần thi này là 30 điểm.

- Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm online (google form) dạng đa lựa chọn (Thí sinh lựa chọn 1 đáp án đúng duy nhất trong 4 phương án). Phần thi này có 30 câu hỏi,  mỗi câu được tính 1 điểm.

- Các nhóm/cá nhân dự thi sẽ được thông báo link bài thi qua email/zalo trước giờ thi 2 phút; thời gian làm bài thi sẽ được xác định phù hợp và thông báo trước cho thí sinh; thí sinh trả lời câu hỏi, sau đó gửi bài thi theo hướng dẫn của phần mềm; hết thời gian thi, link sẽ được đóng. Điểm thi sẽ được phần mềm tổng hợp, kết xuất ra file exel chuyển cho Ban Thư ký tổng hợp. Các rủi ro do lỗi đường truyền, các nhóm thi và các cá nhân không gửi được kết quả theo thời gian quy định sẽ thuộc về rủi ro của các thí sinh. Ban Tổ chức sẽ ghi nhận điểm theo đúng kết quả của hệ thống.

- Tất cả các thành viên của nhóm thi, các cá nhân dự thi độc lập đều phải thực hiện phần thi này. Điểm thi của mỗi nhóm được tính bằng trung bình cộng của tất cả các thành viên trong nhóm.

- Việc đánh giá, xếp loại sẽ được dựa vào số điểm đạt được, tính từ cao xuống thấp. Nếu các nhóm/cá nhân có số điểm thi bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tính tiếp theo tiêu chí thời gian, nhóm/cá nhân nào có thời gian hoàn thành bài thi sớm hơn được xếp loại cao hơn. Nếu các tiêu chí trên đều bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tổ chức thêm cuộc thi phụ theo hình thức tương tự.

- Điểm thi của các nhóm/cá nhân sẽ được tính và sử dụng để loại trừ, những nhóm/cá nhân nào có điểm vượt quá một mức điểm nhất định sẽ được thông báo tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Các nhóm/cá nhân khác sẽ không được dự thi tiếp. Mức điểm sử dụng để loại trừ được xác định tùy thuộc vào số lượng các nhóm/cá nhân tham gia vòng 1.

Phần 2: Làm clip Giới thiệu nhóm (chỉ áp dụng đối với các nhóm dự thi đã vượt qua Phần thi thứ nhất)

- Tổng điểm của phần thi này là 20 điểm.

- Các nhóm thực hiện một clip ngắn để giới thiệu được nhóm mình theo điều kiện của mình, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh theo quy định của Chính phủ (tự quay video cá nhân, ghép video, dùng các phần mềm giới thiệu khác…).

- Nội dung clip phải giới thiệu đầy đủ từng thành viên của nhóm; chia sẻ cảnh tập hợp, bàn bạc, trao đổi… của nhóm; thể hiện được tên nhóm, slogan của nhóm…

- Clip giới thiệu phải ngắn gọn (không quá 5 phút), sáng tạo, phù hợp với nội dung, tinh thần cuộc thi.

- Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào hình thức, nội dung, phương pháp giới thiệu của các nhóm để thống nhất cho điểm từng nhóm và thông báo kết quả cụ thể với Ban Thư ký.

- Các clip dự thi sẽ được Ban Tổ chức đăng lên nhóm facebook chính thức của cuộc thi “https://www.facebook.com/thongtinkhoathuehaiquan/” để nhận được sự tương tác của những người quan tâm. Căn cứ số lượt like, bình luận, chia sẻ trên facebook chính thức của cuộc thi đối với từng clip, Ban Tổ chức sẽ tập hợp và tính điểm cho giải “Clip được yêu thích nhất”.

Phần 3: Giải quyết tình huống (áp dụng đối với các nhóm thi và các cá nhân dự thi độc lập)

- Tổng điểm của phần thi này là 50 điểm.

- Các nhóm thi và các cá nhân dự thi độc lập đã vượt qua phần thi thứ nhất sẽ tham gia phần thi này.

- Nội dung phần thi: giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lý thuế, tuân thủ thuế, tính thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành của Việt Nam với các sắc thuế đã nêu trong mục I thể lệ này.  

- Ban Tổ chức thông báo giờ thi cho các nhóm/cá nhân dự thi qua email/zalo.

- Phần thi này tổ chức qua phần mềm Zoom Cloud Meetings (sau đây gọi tắt là phần mềm Zoom).

- Toàn bộ thí sinh phải để Zoom ở chế độ video có bật camera và không rời màn hình camera trong suốt quá trình làm bài thi của mình. Những thí sinh dự thi độc lập hoặc thành viên của nhóm dự thi vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ có thể bị trừ điểm hoặc bị loại khỏi cuộc thi.

- Đúng giờ thi, Ban Giám khảo và các nhóm/cá nhân cùng tham gia Zoom. Ban Tổ chức sử dụng phần mềm cho các nhóm/cá nhân bốc thăm tình huống. Nhóm/cá nhân nào bốc thăm được tình huống nào, sẽ được Ban Tổ chức chia sẻ lên màn hình.

- Các thành viên trong nhóm/cá nhân cùng bàn bạc trực tiếp với nhau tại Zoom hoặc qua các phương tiện liên lạc khác dưới sự chứng kiến của Ban Giám khảo. Sau đó, đại diện nhóm/cá nhân sẽ trình bày nội dung giải quyết tình huống của mình. Thời gian chuẩn bị 3 phút, thời gian trình bày 2 phút.

- Tùy theo nội dung trình bày, Ban Giám khảo sẽ hỏi thêm các nội dung liên quan. Đại diện nhóm hoặc cá nhân sẽ trả lời thêm câu hỏi của Ban Giám khảo.

- Ban Giám khảo đưa ra nhận xét, thống nhất cho điểm từng nhóm/cá nhân và thông báo điểm cho Ban Thư ký.

- Ban Thư ký tổng hợp điểm của từng nhóm/cá nhân và tổng hợp vào điểm chung của nhóm/cá nhân.

IV. Giải thưởng cuộc thi

1. Đối với các nhóm dự thi:

- Giải thưởng từ số điểm thi tổng hợp từ Ban Thư ký: Căn cứ vào tổng kết quả của 3 phần thi (Phần thi 1: từ tổng hợp trên phần mềm thi trác nghiệm online; Phần thi 2 và 3: từ điểm chấm của Ban Giám khảo), các nhóm thi sẽ được xếp giải như sau:

+ 1 giải Nhất: trị giá 3 triệu đồng.

+ 2 giải Nhì: trị giá 2 triệu đồng.

+ 3 giải Ba: trị giá 1,5 triệu đồng.

- Các giải thưởng khác: Clip được yêu thích nhất; Nhóm thi có số điểm thi Phần trắc nghiệm cao nhất; Nhóm thi có số điểm thi Phần clip giới thiệu cao nhất; Nhóm thi có số điểm thi Phần giải quyết tình huống cao nhất. Mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

2. Đối với cá nhân: Dựa trên tổng điểm của phần thi trắc nghiệm và phần thi giải quyết tình huống, Ban Tổ chức xếp giải như sau:

+ 1 giải nhất: trị giá 1 triệu đồng.

+ 1 giải nhì: trị giá 0,7 triệu đồng.

+ 2 giả ba: trị giá 0,5 triệu đồng.

V. Thưởng điểm rèn luyện: Sinh viên Học viện Tài chính tham gia cuộc thi được thưởng điểm rèn luyện theo quy định của Học viện Tài chính.

Mọi thông tin khác về cuộc thi xin liên hệ đồng chí Phạm Nữ Mai Anh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Thuế và Hải quan, số điện thoại: 0985.398.157; email: maianhphn2711@gmail.com.

Số lần đọc: 3132
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà