Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ sáu, 26/08/2022 - 20:14

Đại hội Chi bộ khoa Thuế và Hải quan nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Thực hiện kế hoạch đại hội các chi bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy Học viện Tài chính, vào 13h30 ngày 25/08/2022, tại hội trường A1, Chi bộ khoa Thuế và Hải quan đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện Tài chính. Toàn bộ 17/17 đảng viên của Chi bộ khoa Thuế và Hải quan đã tham dự Đại hội.

Các Đảng viên thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Chi bộ khoa Thuế và Hải quan và đại biểu khách mời tại Đại hội

Đồng chí Lê Xuân Trường - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Thuế và Hải quan phát biểu khai mạc Đại hội và khẳng định Đại hội Chi bộ là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu cấp ủy và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác Đảng, lãnh đạo Khoa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2022 - 2025.

Đ/c Lê Xuân Trường - Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Sau khi thông qua chương trình, Đại hội đã nghe đồng chí Lê Xuân Trường - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của Chi Bộ Khoa thời gian qua. Về thuận lợi: Các đảng viên trong Chi bộ Khoa có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Chi bộ Khoa Chi bộ Khoa có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao, năng động và sáng tạo, có khả năng hội nhập với khu vực và quốc tế, tâm huyết với nghề nghiệp và với sinh viên. Về khó khăn: Dưới tác động của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động chung của Học viện, của Khoa bị ảnh hưởng. Toàn bộ cấp ủy là cán bộ kiêm nhiệm nên còn gặp khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Đảng.

Báo cáo đã chỉ ra những kết quả đạt được của chi bộ Khoa Thuế và Hải quan nhiệm kỳ 2020- 2022. Cụ thể như sau:

- Về công tác chính trị, tư tưởng: Chi bộ luôn thực hiện quán triệt và triển khai kịp thời việc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Đảng uỷ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong khoa, đảm bảo tất cả cán bộ, giảng viên trong khoa đều nắm được và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII...

- Về công tác xây dựng và phát triển Đảng: Chi bộ luôn coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ và viên chức trong khoa đặc biệt là đối với đảng viên. Chi ủy chi bộ Khoa luôn chú trọng việc thực hiện đổi mới sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt tại chi bộ diễn ra theo đúng qui trình hướng dẫn, nội dung sinh hoạt phong phú hơn. Chi bộ thường xuyên quan tâm tới việc bồi dưỡng tạo nguồn cho việc phát triển Đảng của Chi bộ; rà soát, lựa chọn các quần chúng tích cực để bồi dưỡng, cử người giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã bồi dưỡng, giới thiệu, xét và đề nghị kết nạp được 02 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 01 so với chỉ tiêu đặt ra. Công tác chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét kết nạp, xét chuyển Đảng chính thức làm chặt chẽ và đầy đủ, đúng quy định.

- Về công tác kiểm tra, giám sát, công tác thu chi Đảng phí: Chi bộ tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Đồng thời, chi bộ đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với cấp ủy và các đảng viên trong việc thực hiện nêu gương như đã cam kết vào đầu mỗi năm. Trong nhiệm kỳ này, không có đảng viên, cán bộ, giáo viên nào của khoa là đối tượng bị phản ánh trong các đơn thư khiếu nại, tố cáo của sinh viên. Các đồng chí đảng viên đã duy trì tốt mối quan hệ với địa phương nơi cư trú, thực hiện sinh hoạt 2 chiều và đóng đảng phí đúng quy định.Công tác thu đảng phí được thực hiện đúng quy định, đảng viên luôn nộp đảng phí đúng hạn.

- Về xây dựng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong khoa phối hợp hiệu quả trong mọi hoạt động phong trào. Nhìn chung, công tác đoàn thể tại chi bộ khoa QTKD trong nhiệm kỳ qua đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã nghe các ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo từ các đại biểu tham dự Đại hội. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp những ý kiến quý báu vào báo cáo chính trị của Đại hội. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ góp phần vào sự lớn mạnh và phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Nguyễn Thị Thương Huyền – phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ trực tiếp tại Đại hội. Theo kết quả bầu cử tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Trường tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Đồng chí Vũ Duy Nguyên giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Chi ủy viên trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu chi ủy tại Đại hội

Đại diện Liên chi đoàn Khoa tặng hoa tại Đại hội

    

Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Đại hội Chi bộ khoa Thuế và Hải quan đã thành công tốt đẹp. Hy vọng, Chi ủy khoa Thuế và Hải quan nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, với với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới sẽ giúp Chi bộ Khoa thuế và Hải quan thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Khoa Thuế và Hải quan, hướng tới kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Khoa.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đ/c Nguyễn Đình Chiến- Giới thiệu và thông qua chương trình của Đại hội

Đ/c Vũ Duy Nguyên - Thông qua Quy chế của Đại hội

Đ/c Nguyễn Thùy Trang - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu chi ủy NK 2022 - 2025 tại Đại hội

Số lần đọc: 22
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà