Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ hai, 25/12/2023 - 16:46

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 CHI BỘ KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN: GHI NHẬN NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRÊN MỌI MẶT CÔNG TÁC

Vào chiều ngày 22/12/2023, tại Glory Resort Sơn Tây, Hà Nội, Chi bộ Khoa Thuế và Hải quan đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024, dưới sự chủ trì của PGS.TS Lê Xuân Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện Tài chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Thuế và Hải quan. Tham dự Hội nghị có toàn thể các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khoa.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trường, Bí thư Chi bộ Khoa đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được toàn diện và nổi bật trên các mặt công tác; đồng thời cũng nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, nhận diện nguyên nhân cả về chủ quan, khách quan để đề xuất các giải pháp kịp thời khắc phục, vượt qua thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đồng chí Lê Xuân Trường - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa trình bày báo cáo tổng kết

Trong năm 2023, Chi bộ Khoa Thuế - Hải quan đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ công tác Đảng, hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Chi bộ đã hoàn thành tốt việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, chỉ thị của cấp trên và của đơn vị. Cụ thể, Chi bộ Khoa Thuế và Hải quan đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như sau:

- Về lãnh đạo công tác chuyên môn

Trong năm, các giảng viên thuộc hai Bộ môn trong Khoa đã giảng dạy 6.900 tiết cho sinh viên đại học và cao học, tham gia hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp cho 310 sinh viên, hướng dẫn 38 luận văn cao học bảo vệ thành công, hướng dẫn 22 NCS.

Công tác nghiên cứu khoa học: Khoa có 02 bài đăng trong tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục SSCI, 30 bài báo đăng các Tạp chí chuyên ngành trong nước; 5 bài báo Hội thảo quốc tế; 20 Bài báo Hội thảo quốc gia; 18 bài báo Hội thảo cấp Khoa và 3 lượt tham gia vào ban tổ chức hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó, các Giảng viên trong Khoa đã thực hiện chủ trì 01 đề tài NCKH cấp Bộ, chủ trì 10 đề tài NCKH cấp Học viện và tham gia nhiều đề tài cấp quốc gia, cấp Bộ khác…

Chi bộ đã chỉ đạo Khoa tích cực làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách tài chính của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính. Chi bộ đã phối hợp với Thời báo Tài chính Việt Nam sản xuất bản tin Thuế - Hải quan định kỳ (Bắt đầu từ tháng 4/2023) và phối hợp với Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi số ngành Thuế và Hải quan, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”.

Đặc biệt, trong năm, Chi bộ đã chỉ đạo tập thể khoa tham gia tích cực vào các hoạt động kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Thuế và Hải quan.

- Về lãnh đạo phong trào học tập, NCKH của sinh viên

Kết quả học tập của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan được cải thiện rõ nét so với cùng kỳ của năm học trước. Cuộc thi Festival Hải quan 2023 được tổ chức kết hợp trực tiếp với trực tuyến đã thành công rực rỡ. Festival Hải quan 2023 không chỉ nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo sinh viên trong Học viện Tài chính mà còn có sự tham gia của sinh viên nhiều trường đại học, học viện lớn trong cả nước.

Trong năm khoa đã tổ chức hai hội thảo khoa học sinh viên: Hội thảo khoa học thường niên cho toàn bộ sinh viên và Hội thảo khoa học sinh viên dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao. Mỗi hội thảo đã thu hút trên 100 sinh viên gửi bài và đã lựa chọn những bài viết tốt nhất đăng kỷ yếu hội thảo. Bên cạnh đó, phong trào sinh viên đăng ký thực hiện công trình nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi đã đạt kết quả rất tốt với 59 công trình dự thi cấp khoa và có 07 công trình nghiên cứu của khoa được lựa chọn dự thi cấp Học viện và cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng bài viết của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan được đăng trên Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì ở mức độ khá cao.

- Về kết quả thi đua, khen thưởng

Năm 2023, Chi bộ Khoa được Đảng ủy Học viện khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một đảng viên trong Chi bộ được Đảng ủy Học viện khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong năm học 2022-2023: Tập thể Khoa đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Nhì; 08 viên chức được đề nghị tặng Bằng khen Bộ trưởng; 3 viên chức được đề nghị công nhận là CSTĐ cơ sở; 05 viên chức đề nghị Bằng khen của Thủ tướng; 02 tập thể (khoa và 2 bộ môn) được đề nghị công nhận đạt tập thể LĐXS; 18 (100%) CBVC trong khoa đủ điều kiện phân loại viên chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, trong năm 2024, Chi bộ Khoa thuế và Hải quan tập trung triển khai các hoạt động với các phương hướng: Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; năng lực lãnh đạo, uy tín và tinh thần chiến đấu cao, lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong nước; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh”.

Đối với hoạt động đào tạo: Tích cực thực hiện đề án đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập của Học viện; Tổ chức cho giáo viên đi thực tế, dự giảng, sưu tầm tài liệu phục vụ cho việc biên soạn, biên soạn lại giáo trình, biên soạn bài giảng gốc cho các môn học mới và thực hiện nghiên cứu khoa học; Tăng cường sinh hoạt chuyên môn của các bộ môn, trao đổi thống nhất về nội dung giảng các môn học trên cơ sở sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Tăng cường dự giờ, bình giảng để đúc rút kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng và nâng cao chất lượng giảng dạy; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của Ban Chủ nhiệm Khoa, của lãnh đạo các bộ môn đối với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác giảng dạy và chấp hành các quy chế, quy định về giảng dạy. Tập trung tuyển sinh khóa 62 và triển khai hiệu quả chương trình đào tạo của chuyên ngành Hải quan và Logistics.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: Phối hợp với các Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế, Vụ nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ Tài chính, các phòng nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Viện Kinh tế - Tài chính, Văn phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam trong việc tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, thông tin chuyên đề và tổ chức các công việc khác về nghiên cứu khoa học; Thực hiện và mở rộng xã hội hóa nghiên cứu khoa học...

Hội nghị đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến về công tác đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của các đảng viên trong Chi bộ. Các ý kiến đều nhất trí, đánh giá cao với các nội dung trong báo cáo, các kết quả Chi bộ Khoa Thuế - Hải quan đã đạt được trong năm qua. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, khẳng định truyền thống, tinh thần đoàn kết của tập thể Chi bộ Khoa Thuế và Hải quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ Lê Xuân Trường nhấn mạnh, dù đã hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023, tuy nhiên, Chi bộ vẫn còn có những tồn tại nhất định. Đồng chí Bí thư nêu rõ, Chi bộ sẽ tiếp tục học tập, quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Học viện Tài chính.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, công khai, với ý thức trách nhiệm, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, phấn đấu thực hiện có hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ Hội nghị đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Số lần đọc: 8
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà