Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ tư, 04/11/2015 - 23:10

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2015

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

 
 

 

 

Số           /2015/T&HQ

(V/v tổ chức hội thảo KHSV)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  26  tháng 10   năm 2015

Kính gửi:      - Toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan

- Ban cán sự các lớp thuộc Khoa Thuế và Hải quan

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2015 – 2016 đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt, Ban Chủ nhiệm Khoa Thuế và Hải quan thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm 2015 như sau:

1. Chủ đề hội thảo: “Dạy và học dưới góc nhìn của sinh viên Học viện Tài chính ”. Các gợi ý về nội dung cụ thể của hội thảo được gửi kèm công văn.

2. Thành phần tham gia: Toàn thể sinh viên Khoa Thuế và Hải quan.

3. Thời gian tổ chức hội thảo: tuần đầu tháng 12/2015

4. Thể lệ gửi bài viết tham gia hội thảo

- Bài viết tham gia hội thảo có độ dài không quá 6 trang đánh máy khổ giấy A4, dãn dòng ở chế độ “single”, kiểu chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14 

- Bài viết cần soát kỹ các lỗi chính tả và lỗi đánh máy trước khi gửi cho Ban Tổ chức hội thảo.

- Khi gửi bài viết, tác giả phải gửi cả bài viết in trên giấy và bản điện tử. Sinh viên gửi bản mềm bài viết qua hộp thư điện tử nguyenthuytrang2101@gmail.com

- Mỗi sinh viên có thể gửi nhiều bài tham gia hội thảo. Các sinh viên có thể là đồng tác giả một bài viết (số lượng đồng tác giả cho một bài viết tối đa là hai sinh viên).

- Sinh viên cần ghi đầy đủ họ, tên, lớp, số điện thoại liên hệ trong bài viết.

5. Thời hạn và địa điểm nhận bài viết tham gia hội thảo

­- Thời hạn: Chậm nhất vào ngày 27/11/2015

- Địa điểm: Văn phòng khoa.

6. Quyền lợi của tác giả có bài gửi tham gia hội thảo

- Sinh viên có bài đăng kỷ yếu hội thảo được thanh toán nhuận bút, được tính điểm nghiên cứu khoa học để xét thưởng.

- Sinh viên có bài viết không được chọn đăng được thưởng điểm rèn luyện theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

- Ban cán sự các lớp có trách nhiệm thông báo văn bản này đến toàn thể sinh viên trong lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên viết bài tham gia hội thảo.

- Chỉ tiêu: Mỗi lớp (trừ CQ53) có ít nhất 3 bài tham gia hội thảo.

- Các cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ theo văn bản phân công riêng.

Nơi nhận:

  • Như k/g (để thực hiện)
  • Ban QLKH Học viện
  • BCN khoa
  • Lưu VP khoa

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

PGS.,TS Nguyễn Thị Thương Huyền

 

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

GỢI Ý NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ

 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2015

(Chủ đề: “Dạy và học dưới góc nhìn của sinh viên Học viện Tài chính” )

1. Bàn về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ở  bậc đại học

2. Bàn về  phương pháp  giảng dạy hiệu quả  ở Học viện Tài chính

3. Phương pháp học các môn  kiến  thức giáo dục đại cương

4. Phương pháp học các môn thuộc khối kiến thức ngành  

5. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học các môn chuyên ngành Thuế

6. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học các môn chuyên ngành  Hải quan

 7. Làm thế nào để viết luận văn tốt nghiệp có kết quả tốt

8. Bàn về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho dạy và học ở Học viện Tài chính

9. Kinh nghiệm học ngoại ngữ

10.  Bàn về tự học đối với sinh viên

11. Vai trò của việc học nhóm

12. Phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên

13.  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng NCKH sinh viên

14. Vai trò của các hoạt động ngoại khóa trong việc rèn luyện phương pháp và nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của sinh viên.

15.Những đề xuất, kiến nghị với Học viện và Khoa để tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan  nâng cao chất lượng học tập 

16. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh việc làm của sinh viên Học viện tài chính

- V..v...

Chú ý: Trên đây là các nội dung cụ thể chủ yếu có liên quan đến chủ đề hội thảo. Sinh viên có thể chủ động lựa chọn các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo để viết bài tham gia hội thảo.

 TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 PGS.,TS Nguyễn Thị Thương Huyền

 

 

Số lần đọc: 3160
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà