Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-30-08-2020-20-img0 Ảnh-30-08-2020-20-img1 Ảnh-30-08-2020-20-img2 Ảnh-29-07-2018-11-img0 Ảnh-05-04-2018-23-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-23-08-2017-15-img0 Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1

Thứ năm, 10/11/2016 - 10:41

Thông báo hội thảo khoa học SV 2016

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN

 
 

 

Số  22 /2016/T&HQ

(V/v tổ chức hội thảo KHSV)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi:      - Toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan

- Ban cán sự các lớp thuộc Khoa Thuế và Hải quan

 

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2016 – 2017 đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt, Ban Chủ nhiệm Khoa Thuế và Hải quan thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm 2016 như sau:

1. Chủ đề hội thảo: “Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan”. Các gợi ý về nội dung cụ thể của hội thảo được gửi kèm công văn.

2. Thành phần tham gia: Toàn thể sinh viên Khoa Thuế và Hải quan.

3. Thời gian tổ chức hội thảo: giữa tháng 11/2016

4. Thể lệ gửi bài viết tham gia hội thảo

- Bài viết tham gia hội thảo có độ dài không quá 6 trang đánh máy khổ giấy A4, dãn dòng ở chế độ “single”, kiểu chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14 

- Bài viết cần soát kỹ các lỗi chính tả và lỗi đánh máy trước khi gửi cho Ban Tổ chức hội thảo.

- Bài viết cần ghi rõ nguồn tài liệu trích dẫn và tham khảo (Tên tác giả, tháng, năm xuất bản, tên bài, tên tạp chí, NXB hoặc đường link trên mạng).

- Khi gửi bài viết, tác giả phải gửi cả bài viết in trên giấy và bản điện tử. Sinh viên gửi bản mềm bài viết qua hộp thư điện tử nguyenthuytrang2101@gmail.com

- Mỗi sinh viên có thể gửi nhiều bài tham gia hội thảo. Các sinh viên có thể là đồng tác giả một bài viết (số lượng đồng tác giả cho một bài viết tối đa là hai sinh viên).

- Sinh viên cần ghi đầy đủ họ, tên, lớp, số điện thoại liên hệ trong bài viết.

5. Thời hạn và địa điểm nhận bài viết tham gia hội thảo

­- Thời hạn: Chậm nhất vào ngày 11/11/2016

- Địa điểm: Văn phòng khoa.

6. Quyền lợi của tác giả có bài gửi tham gia hội thảo

- Sinh viên có bài đăng kỷ yếu hội thảo được thanh toán nhuận bút, được tính điểm nghiên cứu khoa học để xét thưởng.

- Sinh viên có bài viết không được chọn đăng được thưởng điểm rèn luyện theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

- Ban cán sự các lớp có trách nhiệm thông báo văn bản này đến toàn thể sinh viên trong lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên viết bài tham gia hội thảo.

- Chỉ tiêu: Mỗi lớp (trừ CQ54) có ít nhất 3 bài tham gia hội thảo.

- Các cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ theo văn bản phân công riêng.

 

Nơi nhận:

  • Như k/g (để thực hiện)
  • Ban QLKH Học viện
  • BCN khoa
  • Lưu VP khoa

P. TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

PGS.,TS Nguyễn Thị Thanh Hoài

Số lần đọc: 1806
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính:Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà